Đá vôi trắng sơ chế 0.5-4 cm

Đặc tính kỹ thuật Features
Hàm lượng (Content) CaCO3 >98.5%
Hàm lượng (Content) MgO <0.25%
Hàm lượng (Content) SiO2 <0.15%
Hàm lượng (Content) Al2O3 <0.12%
Hàm lượng (Content) Fe2O3 <0.03%
Kính thước   0.5 -4 cm
Độ ẩm   <0.1%
Độ trắng   >94%
Hàm lượng cacbon   0%