THÔNG BÁO "Mời chào giá cạnh tranh xây dựng sân, đường bê tông và mương thoát nước"