THÔNG BÁO "Mời chào giá cạnh tranh xây dựng và lắp đặt 03 trạm biến áp 850KVA"