Công ty cổ phần bột đá vôi trắng siêu mịn Nghệ An

Địa chỉ:  Khu C-KCN Nam Cấm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383 612 868

Fax :  0383 791 369

Giám Đốc: Trần Đức Thế