Văn Phòng Đại Diện T.P HCM

Văn Phòng Đại Diện tại TP. HCM

Trưởng Đại Diện: Nguyễn Phương Thảo

Mb: 0918.929.449/ 0982.433.444 

Địa chỉ:  62 Song Hành, Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 6297 5741/ 08 6297 5671

Fax        :  08 6258 4021

Email: pthao@namco.compthao.namco@gmail.com