Bột đá vôi trắng tráng phủ axit stearic NAMCO-BA10C

Đặc tính kỹ thuật Features
Hàm lượng (Content) CaCO3 >98.5%
Hàm lượng (Content) MgO <0.16%
Hàm lượng (Content) SiO2 <0,01%
Hàm lượng (Content) Al2O3 <0.04%
Hàm lượng (Content) Fe2O3 <0.01%
D97   10 ± 2 micron
Độ ẩm   <0.3%
Độ trắng   >96.5%
Hàm lượng cacbon   0%
D50   2.0 ± 0.5 micron