Bột đá vôi trắng có tráng phủ axit NAMCO-BA25C

Đặc tính kỹ thuật Features
Hàm lượng (Content) CaCO3 >98.5%
Hàm lượng (Content) MgO <0.16%
Hàm lượng (Content) SiO2 <0,01%
Hàm lượng (Content) Al2O3 <0.04%
Hàm lượng (Content) Fe2O3 <0.01%
D97   25 micron
Độ ẩm   <0.3%
Độ trắng   >96.5%
Hàm lượng cacbon   0%