Bột đá vôi trắng không tráng phủ axit NAMCO-BA10

Đặc tính kỹ thuật Features
Hàm lượng (Content) CaCO3 >98.0%
Hàm lượng (Content) MgO <0.02%
Hàm lượng (Content) SiO2 <0.03%
Hàm lượng (Content) Al2O3 <0.02%
Hàm lượng (Content) Fe2O3 <0.01%
D97   10+/- 2 micron
Độ ẩm   <0.3%
Độ trắng   >96.5%
Hàm lượng cacbon   0%
D50   2.0 +/- 0.5 micron
Mesh   1250