Công ty Namco khai trương website mới

Công ty Namco chính thức đưa vào sử dụng trang web mới nâng cấp tại địa chỉ http://www.namco.vn

Được thể hiện tốt nhất với trình duyệt Internet Explorer, sử dụng hai ngôn ngữ chính tiếng Việt và tiếng Anh, Website cung cấp cho khách hàng nhiều thông tin thiết thực như: Thông tin sản phẩm, Thông tin cổ đông, các tin tức sự kiện của công ty ...