Bột mịn đá vôi trắng NAMCO-BA70

Đặc tính kỹ thuật Features
Hàm lượng (Content) CaCO3 >98.0%
Hàm lượng (Content) MgO <0.3%
Hàm lượng (Content) SiO2 <0,15%
Hàm lượng (Content) Al2O3 <0.03%
Hàm lượng (Content) Fe2O3 <0.04%
D97   70 micron
Độ ẩm   <0.3%
Độ trắng   >95%
Hàm lượng cacbon   0%
D50   18 micron
pH   8 - 10