Bột mịn đá vôi trắng mã hiệu NAMCO-BA45

Đặc tính kỹ thuật Features
Hàm lượng (Content) CaCO3 >98.0%
Hàm lượng (Content) MgO <0.3%
Hàm lượng (Content) SiO2 <0,15%
Hàm lượng (Content) Al2O3 <0.03%
Hàm lượng (Content) Fe2O3 <0.04%
D97   45 micron
Độ ẩm   <0.3%
Độ trắng   >96.5 %
Hàm lượng cacbon   0%
pH   8 - 10