Bột đá vôi trắng không tráng phủ axit NAMCO-BA25

Đặc tính kỹ thuật Features
Hàm lượng (Content) CaCO3 >98.5%
Hàm lượng (Content) MgO <0.5%
Hàm lượng (Content) SiO2 <0.15%
Hàm lượng (Content) Al2O3 <0.04%
Hàm lượng (Content) Fe2O3 <0,04%
D97   25 micron
Độ ẩm   <0.3%
Độ trắng   >96.5%
Hàm lượng cacbon   0%