Bột đá vôi trắng không tráng phủ axit NAMCO-BA20

Đặc tính kỹ thuật Features
Hàm lượng (Content) CaCO3 >98.5%
Hàm lượng (Content) MgO <0.5%
Hàm lượng (Content) SiO2 <0.15%
Hàm lượng (Content) Al2O3 <0.04%
Hàm lượng (Content) Fe2O3 <0.15%
D97   20 +/- 2 micron
Độ ẩm   <0.3%
Độ trắng   >96.5%
Hàm lượng cacbon   0%
D50   3 +/- 1.5 micron