XN đá bazan Nghĩa Đàn

Địa điểm: 

Đồi Voi, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An

Đặc điểm:

- Mỏ thuộc vùng núi cao trung bình, đỉnh núi có độ cao tuyệt đối khoảng 100- 300m. 

- Công suất mỏ hàng năm: 36.504m3.

- Diện tích khai thác: 3.3092 ha.