XN đá vôi trắng Châu Hồng

Địa điểm: 

Xã Châu Hồng và Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An , cách thành phố Vinh 140 Km

- Diện tích khu vực mỏ: 8.66 ha

- Trữ  lượng khai thác: 7.830.000 tấn

- Sản lượng khai thác: 270.000 tấn/ năm