Contact

Liên hệ

PHÒNG KINH DOANH

Tel:  + 84 38 8602 659

Fax:  + 84 38 3560 775

E-mail: xuanhuy@namco.vn
 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TP HỒ CHÍ MINH
 

Tel: +84 8 6297 5671

Fax: +84 8 6258 4021